طرح بهتام (برنامه هدایتی - حمایتی تحقیقات اساتید دانشگاه و موسسات)

معرفی طرح:

پژوهشگاه نیرو در راستای مأموریت مدیریت تحقیقات در صنعت برق و انرژی کشور و به منظور انسجام در تحقیقات و دست‌یابی به اهداف پژوهش و فناوری این صنعت، طرح‌های حمایتی متنوعی شامل طرح اعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگاه (استاد)، طرح حمایت از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی و طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری را به اجرا در می‌آورد. در همین راستا برنامه هدایتی – حمایتی تحقیقات اساتید دانشگاه و موسسات (بهتام) به منظور ایجاد هماهنگی بین تسهیلات اعطایی و تقسیم عادلانه حمایت‌ها، انسجام در تحقیقات، جلوگیری از انجام تحقیقات موازی و تکراری و هم‌چنین ایجاد ارتباط این طرح‌های حمایتی با پروژه‌‎های فناورانه تحت نظارت معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو و پروژه‌های در حل انجام گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه تدوین شده است.


آیین‌نامه طرح بهتام : مشاهده آیین‌نامه


اهداف طرح:

این طرح با هدف انسجام در تحقیقات، تقسیم عادلانه فرصت‌ها و رفع نيازهای عاجل صنعت برق و انرژی با استفاده از ظرفیت‌های علمی و توانمندی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان تحت نظارت ایشان در نظر گرفته شده است. بر همین اساس این طرح مشتمل بر 3 طرح حمایتی مختلف به شرح ذیل می‌باشد که می‌بایست ارتباط مناسب و منسجمی با پروژه‌های فناورانه و پروژه‌های مصوب گروه‌های پژوهشی داشته باشند:


۱- طرح حمایتی استاد ( اعتبار سالیانه تحقیقات اساتید دانشگاه)؛
۲- طرح حمایت از پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی؛
۳- طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری؛


موارد مهم آیین‌نامه طرح:

کلیه محققان با حداقل مرتبه استادیاری که از طریق نماینده دانشگاه برای استفاده از تسهیلات طرح معرفی شده باشند، مشمول استفاده از تسهیلات طرح هستند.
هدف از تکمیل و بررسی «فرم پیشنهاد مقدماتی» اطمینان از هم‌سویی عنوان برنامه جامع پژوهشی پیشنهادی با نیازمندی‌های صنعت برق و انرژی کشور است. در صورت تأیید فرم ارسالی، از محقق درخواست می‌شود تا «فرم پیشنهاد تفصیلی» را تکمیل و جهت ارزیابی ارسال نماید.
«فرم پیشنهاد مقدماتی» می‌تواند از سوی فرد یا گروهی از اعضای هیئت علمی (حداکثر سه نفر) تدوین و ارسال شود. در صورتی که برنامه جامع پژوهشی به صورت گروهی ارسال گردد و به تصویب برسد اعتبار تخصیص یافته به طرح متناسب با تعداد همکاران حاضر در طرح خواهد بود
هر محقق تنها می‌تواند در یک برنامه جامع پژوهشی اعم از انفرادی یا گروهی مشارکت داشته باشند.
با توجه به اهداف طرح استاد و نیازمندی‌های مرتبط به اجرا و پیاده‌سازی این طرح حداقل 2 دانشجو و حداکثر 3 نفر می‌بایست در این طرح مشارکت نمایند.
میزان پرداخت «قرارداد تدوین پیشنهاد تفصیلی» در دوره نخست اجرای طرح برابر با پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و برای دوره‌های بعد از سوی شورای نظارت به ریاست پژوهشگاه پیشنهاد می‌شود.
محقق پس از انعقاد «قرارداد پیشنهاد تفصیلی» ظرف حداکثر 2 ماه، پیشنهاد تفصیلی را جهت معرفی برنامه جامع پژوهشی، در قالب «فرم پیشنهاد تفصیلی» به نماینده دانشگاه تسلیم می‌نماید. عدم تسلیم «فرم پیشنهاد تفصیلی» در مدت مقرر یا عدم اقدام برای تمدید مهلت مذکور به منزله انصراف از تسهیلات طرح تلقی شده و ورود مجدد محقق به چرخه طرح، پس از 6 ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
با توجه به اهداف طرح و به منظور اجرا و پیاده‌سازی آن، اعتباری معادل 200 میلیون ریال در هر سال برای برنامه جامع پژوهشی در نظر گرفته شده است. سهم محقق ازکل اعتبار تخصیص یافته به برنامه جامع پژوهشی در هر سال حداکثر 25% خواهد بود. هم‌چنین حداکثر 25% از کل اعتبار تخصیص یافته جهت خرید تجهیزات و حداقل50% از آن جهت پرداخت به دانشجو در نظر گرفته شده است.‌
محقق در هر سال از اجرای بسته تعاملی بهتام، 2 گزارش در دوره‌های 6 ماهه ارائه می‌نماید. گزارش پیشرفت دوم که در پایان هر سال ارائه می‌شود مطابق «الگوی ارائه گزارش پیشرفت» از طریق نماینده دانشگاه به دبیرخانه تسلیم نماید. عدم ارائه گزارش پیشرفت کتبی سالیانه طرح به منزله انصراف محقق از تسهیلات طرح تلقی شده، قرارداد مربوط فسخ و ضرر و زیان مترتب، بر عهده دانشگاه خواهد بود.‌
در ابتدای ارائه درخواست حمایت از طریق تکمیل فرم‌های مرتبط تعداد دانشجویان مشارکت کننده در طرح و عناوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد /رساله دکتری تخصصی می‌بایست مشخص گردد. به منظور همراستایی عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی دانشجو با برنامه جامع پژوهشی و نیازها و اولویت‌های صنعت برق و انرژی، ضروری است ارائه فرم‌های مرتبط در مرحله تفصیلی قبل از تصویب عنوان پایان‌نامه در دانشگاه به پژوهشگاه ارائه گردد.‌
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر از ابتدای نیمسال سوم و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی حداکثر از ابتدای نیمسال پنجم قبل از تصویب عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی می‌توانند در طرح مشارکت کنند. دانشجویانی که پس از زمان مذکور اعلام درخواست نمایند امکان مشارکت در طرح را نخواهند داشت.‌
به منظور ارتقاء کیفیت پایان‌نامه‌ها، افزایش تعامل دانشجو با حوزه صنعت و امکان بهره‌مندی از تجهیزات آزمایشگاهی موجود در پژوهشگاه، استاد راهنمای دوم/استاد مشاور از پژوهشگاه نیرو در نظر گرفته خواهد شد.‌
دارا بودن مدرک تحصيلي دکتری تخصصی مورد تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متناسب با پژوهش مورد تقاضا و عدم اشتغال به کار در سازمان، نهاد دولتی و یا خصوصی دیگر برای پژوهشگران پسادکتری الزامی است.‌
پژوهشگر پسادکتری موظف است در محل پژوهشگاه حضور فعال و تمام وقت (40 ساعت در هفته) داشته باشد. ‌
عدم گذشت بیش از 3 سال از تاریخ اخذ مدرک دکتری تخصصی برای پژوهشگر پسادکتری الزامی است.‌
در کل دوره 5 ساله طرح و از سال دوم به بعد تنها یک پژوهشگر پسادکتری می‌تواند در هر طرح همکاری و مشارکت داشته باشد. ‌
چنانچه فردی دارای طرح استاد باشد و بخواهد در پروژه‌های فناورانه بصورت همزمان مشارکت داشته باشد و یا بالعکس (دارای پروژه فناورانه بوده و بخواهد بصورت همزمان در طرح استاد نیز مشارکت داشته باشد)، لازم است که فرد در فرم‌های مرتبط مراتب را اعلام نموده و فرم توسط هریک از معاونت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این شرایط و پس از بررسی‌های لازم در صورتی که هر دو موضوع در طرح استاد و پروژه فناورانه هم‌راستا باشند و دارای تیم علمی یکسان در هر دو طرح نباشند، امکان انجام هر دو طرح (طرح استاد و پروژه فناورانه) به صورت همزمان وجود خواهد داشت و محقق محترم می‌تواند بر مبنای برنامه زمان‌بندی ارائه شده، نتایج لازم را ارائه نماید. ‌
پژوهشگاه به منظور نظارت دانشگاه بر اجرای هرچه بهتر و با کیفیت‌تر این طرح و تحقق اهداف آن قرارداد نظارتی جداگانه‌ای با مبلغ معادل 10% قرارداد «اجرای بسته تعاملی بهتام» منعقد می‌نماید.‌


برنامه زمانی

ارسال طرح توسط محقق: آزاد
بررسی طرح توسط دانشگاه: آزاد
بررسی طرح توسط دبیرخانه: 2 هفته
بررسی طرح توسط مدیر گروه: 2 هفته
بررسی طرح توسط کمیته تخصصی: 4 هفته
جمع‌بندی ارزیابی کمیته تخصصی توسط مدیر گروه: 2 هفته
تهیه پاسخ ارزیابی طرح توسط دبیرخانه (نیاز به انجام اصلاحات / عدم احراز اولویت در صنعت برق): 2هفته
تایید نتیجه ارزیابی توسط معاون پژوهشی: 2 هفته
ارسال اصلاحات طرح توسط محقق: 6 هفته
ارسال و آپلود مدارک توسط محقق: 2 هفته
تهیه پاسخ ارزیابی طرح توسط دبیرخانه (پذیرش): 3هفته
تهیه نسخه پرینت و ارسال فیزیکی قرارداد توسط دانشگاه: 4 هفته
آپلود قرارداد امضا شده توسط دبیرخانه (پس از دریافت و امضای معاون پژوهشی): 2 هفته
;